ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှဆောင်ရွက်သည့်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုစစ်ဆေးခြင်း No.2

  1. コラム
  2. 6 view

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှပြုလုပ်သောလူ ၀ င်မှုအခြေအနေစစ်ဆေးမှု၏အချက်သုံးချက်မှာနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်း၊

“ ဆင်းသက်ခွင့်ပြုချက်စံ” သည်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏“ တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနအမိန့်” အပေါ် အခြေခံ၍ စံနှုန်းဖြစ်သည်။

ဂျပန်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွင်နေထိုင်သည့်အဆင့်တွင်ဆင်းသက်ခွင့်စံချိန်စံညွှန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည့်နေထိုင်မှုအဆင့်ပါဝင်သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၏တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းများအတွက်စာမေးပွဲစံနှုန်းများကိုဥပဒေအရပြသထားတယ်။

[မြေယာခွင့်ပြုချက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာရန်လိုအပ်နေထိုင်သူ ကို]

“ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု,၊ `အဆင့်မြင့်အလုပ်အကိုင်,၊ ` ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း၊ “ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု ‘၊ “ သုတေသန’၊ “ ပညာရေး,၊ “ နည်းပညာ / လူ့ဗဟုသုတ၊ , “ကျွမ်းကျင်မှု”, “အထူးကျွမ်းကျင်မှု”, “ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း”, “ပြည်ပမှာလေ့လာ”, “သင်တန်း”, “မိသားစုနေထိုင်”
အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုနှင့်မြေယာခွင့်ပြုချက်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများသည်သက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီးဌာနဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။

ဥပမာ -“ နည်းပညာ၊ လူသားအသိပညာနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး” အတွက်အောက်ပါစံနှုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

၁။ လျှောက်ထားသူသည်သဘာဝသိပ္ပံနှင့်လူသားသိပ္ပံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သောအလုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ပါကအောက်ပါ (၁) မှ (၃) တွင်မပါ ဝင်၍ လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုရရှိသည်။ မင်းလုပ်မှာ
လျှောက်ထားသူသည် IT နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်တွင်ပါဝင်လိုပါကတရားရေး ၀ န်ကြီးသည် IT နှင့်သက်ဆိုင်သောအရည်အချင်းများရှိပါကအကြောင်းကြားစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်မှအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိကဘာသာရပ်ဖြင့်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ်တူညီသောသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုရရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိအထူးသင်တန်းကျောင်းများ (အထူးပြုခေါင်းစဉ်ကိုသင်ရနိုင်သည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း) တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအထူးသင်တန်းများသည်သင်၏အလုပ်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘာသာရပ်များတွင်အဓိကရှိသည်။
(၃) အလုပ်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအနည်းဆုံး (၁၀) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
၂။ အကယ်၍ လျှောက်ထားသူသည်နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသို့မဟုတ် sensitivity ကိုလိုအပ်သောအလုပ်ကိုလုပ်လိုပါကလျှောက်ထားသူသည်အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုနှင့်တွေ့ဆုံရမည်။

ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်၊ ဘာသာစကားညွှန်ကြားချက်၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၊ လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်ပြည်ပစီးပွားရေး၊ အဝတ်အစားသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အခြားအလားတူဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
၂။ သင်လုပ်ဆောင်မည့်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအနည်းဆုံး (၃) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ သို့သော် အကယ်၍ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသည်ဘာသာပြန်ခြင်း၊ စကားပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာစကားညွှန်ကြားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်တွင်ပါဝင်ပါက၎င်းသည်မသက်ဆိုင်ပါ။
၃။ ဂျပန် ၀ န်ထမ်းများရရှိသောဆုနှင့်ညီမျှသောသို့မဟုတ်ပိုမိုသောဆုကိုရရှိရန်။

လျှောက်ထားသူ၏ပညာရေးနောက်ခံ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်ခွင်များနှင့်လုပ်ခများ၊ ယခုအချိန်အထိနေထိုင်စဉ်အပြုအမူနှင့်လျှောက်ထားသူ၏တစ် ဦး တည်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကိုပြည့်စုံစွာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ကျနော်တို့လာမယ့် “ညီမျှ” စာမေးပွဲအပေါ်ကိုရွှေ့လိမ့်မယ်။

関連記事

入国管理局に支払う手数料

在留資格の変更や更新の申請をしたのちに「入管」からハガキが届いたら、それは審査が通って許可になったという通知ですので、新たな在留カードをもらうためにそのハガキを持って…

  • 1427 view

취직 비자(재류 자격)의 심사 기준 1

일본국의 입국관리법은 제1조에 있어서 「본방에 입국 또는 본방에서 출국하는 모든 사람의 출입국의 공정한 관리를 하고 동시에 난민의 인정 수속을 정비하는 …

  • 16 view
Translate »