အလုပ်လုပ်ဗီဇာစိစစ်စံ 1

  1. コラム
  2. 6 view

အလုပ်ဗီဇာစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုအကြမ်းဖျင်းအားအောက်ပါအချက်သုံးချက်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။

1 နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှု

2 စံကိုက်ညီမှု

3 ညီမျှခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအက်ဥပဒေတွင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားသားများ၏နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေကိုဖော်ပြထားသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအက်ဥပဒေတွင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားသားများ၏နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒီ “နေထိုင်သူ
နိုင်ငံခြားသားများသည်“ အရည်အချင်း” အရလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်မှသာဂျပန်တွင်နေထိုင်နိုင်သည်။

* သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်ပြုသောနေထိုင်ရာအဆင့်အတန်း
(၁) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုနောက်ဆက်တွဲဇယား ၁-၁ (ကမ်းခြေစာမေးပွဲစံနှုန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်သောနေထိုင်ခွင့်အခြေအနေအုပ်စု)

・ သံတမန်ရေးရာ (နိုင်ငံခြားသံအမတ်များ၊ ၀ န်ကြီးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ)
・ ပြည်သူ့အသုံးပြုမှု (နိုင်ငံခြားအစိုးရများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများ၏နိုင်ငံခြားသား ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်များ)
・ ပါမောက္ခ (တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ၊ ကထိက)
ဘာသာရေး (နိုင်ငံခြားဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှသာသနာပြုများစေလွှတ်သည်)
・ သတင်းအချက်အလက် (နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်သတင်းထောက်များစသဖြင့်)

(၂) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုဇယား ၁-၂

・ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု (နိုင်ငံခြားပိုင်ကုမ္ပဏီများ၊ မန်နေဂျာများ)
・ ဥပဒေနှင့်စာရင်းကိုင်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ (ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များစသဖြင့်)
・ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များစသဖြင့်)
・ သုတေသန (အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများမှသုတေသီများ)
・ ပညာရေး (အထက်တန်းကျောင်းမှဘာသာစကားဆရာ၊ အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းစသည်)
・ နည်းပညာ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ နိုင်ငံတကာရေးရာ (စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာများ၊ စကားပြန်များနှင့်နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်နာများ၊ ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းများ (အခြေအနေများ)
နှင့်အတူ)
company ကုမ္ပဏီတွင်းအချင်းချင်းလွှဲပြောင်းခြင်း (နည်းပညာ / လူသားဆိုင်ရာဗဟုသုတ / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှိသည့်နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းမှဂျပန်သို့လွှဲပြောင်းသည်)
・ ဖျော်ဖြေရေး (သရုပ်ဆောင်များ၊ အဆိုတော်များ၊ အကများ၊ ကျွမ်းကျင်သောအားကစားသမားများစသဖြင့်)
・ ကျွမ်းကျင်မှုများ (နိုင်ငံခြားစားဖိုမှူးများ၊ တိရစ္ဆာန်နည်းပြများ၊ ဗိသုကာများ၊ အားကစားနည်းပြများစသည်)
skills အထူးကျွမ်းကျင်မှုအမှတ် ၁ နှင့် ၂
・ နည်းပညာသင်တန်းအမှတ် ၁၊ ၂၊
အထက်ဖော်ပြပါသည်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းဖြစ်ပြီးသင်၏နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းအတိုင်းအတာအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးကသင်၏အလုပ်ဗီဇာ (နေထိုင်မှုအခြေအနေ) ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်သည်ဤနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လောသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။

အထက်ဖော်ပြပါသည်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းဖြစ်ပြီးသင်၏နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းအတိုင်းအတာအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးကသင်၏အလုပ်ဗီဇာကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်သည်ဤနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လော၊ လှုပ်ရှားမှုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။

 

関連記事

特定技能について 1⃣

在留資格の「特定技能」とは、日本国内の事業者が直面する人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・語学力を持つ外国人を受け入れていくものです。…

  • 4 view
Translate »